Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016Με άφησες και άφησες τη σκέψη μου να πνίγεται. Δε μπορεί, κάποια μυστική οδός θα υπάρχει προς την ελευθερία.

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.