Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Όταν τιμωρείς τον εαυτό σου βάζοντάς τον στη γωνία, νιώθεις μόνος. Όταν τον αγαπάς νιώθεις ελεύθερος.
Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.