Τρίτη, 3 Μαΐου 2016Θα μπορούσες ίσως για αρχή να σταματήσεις να συγκρίνεις τα λουλούδια και τα πουλιά ή τα κύματα της θάλασσας.Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.