Κυριακή, 10 Απριλίου 2016Αν τον 21ο αιώνα εξακολουθούμε να βάζουμε στα χαρτιά των παιδιών και των εφήβων βαθμούς απόδοσης, δε μπορούμε να μιλάμε για πολιτισμό.Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.