Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Η πολύ καλή εξωτερική εμφάνιση είναι κάτι σημαντικό, όχι όμως σημαντικότερο της πολύ καλής εσωτερικής εμφάνισης.

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.