Η πολύ καλή εξωτερική εμφάνιση είναι κάτι σημαντικό, όχι όμως σημαντικότερο της πολύ καλής εσωτερικής εμφάνισης.