Ώρες ώρες νιώθω πως γίνομαι ένα με τους επαίτες. Αυτοί ζητιανεύουν χρήματα, εγώ αγάπη.