Κάποιος που είναι αλλού, δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ερωτευμένος. Σημαίνει απλώς ότι δεν είναι εδώ.