Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017


Κάποιος που είναι αλλού, δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ερωτευμένος. Σημαίνει απλώς ότι δεν είναι εδώ.Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.