Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

Κάποιοι άνθρωποι - γνωστοί σου ή άγνωστοι - πιστεύουν πως όλος ο κόσμος είναι σαν τους γονείς τους. Ακόμα κι εσύ.

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.