Σάββατο, 2 Απριλίου 2016
Ελπίζω τουλάχιστον, αν δε δίνεις εύκολα, να μην έχεις αναπτύξει και θεωρίες γύρω από αυτό.Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.