Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Υπάρχουν κάποιοι που επικοινωνούν μόνο με το μυαλό και άλλοι μόνο με την καρδιά τους. Είναι τι φοβάται ο καθένας. Οι περισσότεροι όμως επικοινωνούν με το μυαλό και την καρδιά τους. 


Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.