Ποιες είναι οι προϋποθέσεις άραγε για να δώσει κανείς;