Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.