Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017   Ο καθένας δίνει μια μάχη σε αυτή τη ζωή, την οποία αγνοούμε, όπως κι οι άλλοι αγνοούν τη δική μας μάχη. Ας  είμαστε όσο πιο ευγενικοί μπορούμε κι ας μη συγκρινόμαστε μεταξύ μας.


Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.