Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016Στα θεάματα οι ωραίες φωνές μαγεύουν τον κόσμο και οι ωραίες "φωνές" κάνουν τον κόσμο καλύτερο.


Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.