Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Για να αφεθείς και να αντικρύσεις αυτούς που θέλεις χωρίς φόβο, πρέπει πρώτα χωρίς φόβο να αντικρύσεις τον εαυτό σου.

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.