Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017
...τελικά για τον ηθοποιό η κωμωδία είναι λήθη και το δράμα μνήμη! Ίσως και για τον θεατή!

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.