Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017


  Το "ο σεβασμός εμπνέεται" είναι η καραμέλα του ανθρώπου με επιθετικότητα. Ο σεβασμός είναι δεδομένος. Αν σου φερθεί άσχημα τότε το συζητάμε.Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.