Τρίτη, 3 Μαΐου 2016Αν θες να συγκρίνεις οπωσδήποτε τον εαυτό σου με κάποιον, συγκρινέ τον με τον εαυτό σου στο παρελθόν.

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.