Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016
Όλοι βρισκόμαστε στην περιφέρεια του κύκλου. Θα μπορούσαμε να ενώσουμε τα χέρια και στη μέση να καθίσουμε σε θρόνο την αγάπη.

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.