Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016



Μη χάνεις το σήμερα λόγω του χτες.


Ευάγγελος Κατσιούλης


...και μη χάνεις το σήμερα λόγω το αύριο ούτε το αύριο λόγω του σήμερα.









Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.