Κυριακή, 10 Απριλίου 2016Όταν ένας άνθρωπος δεν σε επιλέγει, κάποιες μοναδικές αρετές χάνεις από εκείνον και κάποιες μοναδικές αρετές χάνει από εσένα.

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.