Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016Όταν λέμε "ωραίοι" δεν εννοούμε μόνο εμφανισιακά. Και όταν λέμε "χρέη" δεν εννοούμε μόνο οικονομικά.


Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.