Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.