Σ' αυτή τη ζωή ήρθες για να αποδεικνύεις την αξία που έχεις ως άνθρωπος;