Κυριακή, 24 Απριλίου 2016Αν επιλέξεις να ζήσεις με αυτούς που συγγενεύεις στον τρόπο σκέψης σου και στην καρδιά, είναι πολύ πιθανό να ζήσεις ελεύθερος.

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.