Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016
Πολλοί, απ' αυτούς που συναντάς γύρω σου, έχουν στα μάτια των παιδιών τους το αλάθητο.

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.