Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.