Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Παράκληση


 Γυναίκες, μπορείτε να ασχημύνετε, να πέσετε κάτω και να κυληθείτε κι έτσι καθώς περπατάω να με δει;


Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.