Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Αλλού


Γιατί έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι άνθρωποι - μέσα σ' αυτούς κι εγώ - είναι κάπου αλλού ευτυχισμένοι ή εδώ δυστυχείς; Μακάρι να κάνω λάθος.

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.