Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016


Το ερώτημα δεν είναι από που πηγάζουν τα όνειρα, αλλά από που προέρχεται η θλίψη. Γιατί τα όνειρα πηγάζουνε από τη θλίψη.


Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.