Σάββατο, 21 Μαΐου 2016


Αξίζει να μπορεί να βλέπει - σ' αυτή τη ζωή που ζούμε -  ο άνθρωπος την φανερή ή κρυμμένη ομορφιά του κάθε ανθρώπου που γνωρίζει. Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.