Τρίτη, 3 Μαΐου 2016Οι 7,35 δισεκατομμύριοι άνθρωποι που ζουν στον πλανήτη μας και οι 106 περίπου δισεκατομμύριοι που έζησαν στον πλανήτη μας, συγκρίνονται και συγκρίνονταν μεταξύ τους.

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.