Οι 7,35 δισεκατομμύριοι άνθρωποι που ζουν στον πλανήτη μας και οι 106 περίπου δισεκατομμύριοι που έζησαν στον πλανήτη μας, συγκρίνονται και συγκρίνονταν μεταξύ τους.