Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016Αν στο δρόμο για την υλοποίηση των ονείρων σου σου ανοίξουν όλοι διάπλατα τις πόρτες τους;Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.