Αν στο δρόμο για την υλοποίηση των ονείρων σου σου ανοίξουν όλοι διάπλατα τις πόρτες τους;