Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Το να πιστέψεις απ' τα βάθη της ψυχής σου ότι είσαι ικανός να πραγματοποιήσεις μία ή περισσότερες επιθυμίες σου, ίσως είναι η αρχή.

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.