Αυτό το "επιλεκτικά" που δίνεις, πόσο "επιλεκτικά" είναι;