Οι διαφορετικοί αξίζει να διεκδικούν πίσω τον μεγάλο χώρο που τους ανήκει με τόση δύναμη, όση έβαλαν κάποιοι για να τους τον πάρουν.