Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016Οι διαφορετικοί αξίζει να διεκδικούν πίσω τον μεγάλο χώρο που τους ανήκει με τόση δύναμη, όση έβαλαν κάποιοι για να τους τον πάρουν.Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.