Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016


Δε μπορείς να πετάξεις με το σώμα. Μπορείς όμως να πετάξεις με ένα αερόστατο, με αεροπλάνο ή με τον νου. 

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.