Μη το παίρνεις προσωπικά, είναι έτσι οι χαρακτήρες τους.