Τρίτη, 12 Απριλίου 2016Η μένεις παρατηρητής ή γίνεσαι ένας όσο το δυνατόν καλύτερος παίκτης ενός καλού, κακού ή μέτριου φύλλου.Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.