Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016


Σίγουρα μια σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων εξελίσσεται καλύτερα όταν τα συναισθήματά τους εναρμονίζονται.


 

Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.