Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016


Ήθελα να σου γράψω πως φοβάμαι, αλλά είσαι τόσο μακριά, που τα γράμματα μπορεί να φύγουν από τις γραμμές και να σκορπίσουν. Ήθελα να σου γράψω και πως σ'αγαπώ, αλλά το ξανά'πα. Γάμα το.Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.