Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016Πιο ευδιάκριτα είναι τα συναισθήματά σου για κάποιον ή για κάτι στην παρουσία του ή στην απουσία του;Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.