Κυριακή, 17 Απριλίου 2016Τα πουλιά πετούν πολύ ελεύθερα, κρατώντας πάντα τον χώρο και την απόσταση ασφαλείας που χρειάζονται.


Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.