Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016
Ξυπόλυτοι ζητιάνοι συναισθημάτων ντυθείτε καλά τουλάχιστον. Βάλτε καθαρά παπούτσια και χτίστε ένα ζεστό σπίτι για να μείνετε.Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.