Ξυπόλυτοι ζητιάνοι συναισθημάτων ντυθείτε καλά τουλάχιστον. Βάλτε καθαρά παπούτσια και χτίστε ένα ζεστό σπίτι για να μείνετε.